THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ VIỆC CÁCH LY VỚI NGƯỜI SẮP NHẬP CẢNH NHẬT BẢN

Kể từ 0 giờ ngày 18/07/2021 (giờ Nhật Bản) người nhập cảnh Nhật Bản từ Việt Nam nếu có kết quả xét nghiệm âm tính tại sân bay thì sẽ KHÔNG PHẢI CÁCH LY TẠI CƠ SỞ ĐƯỢC TRẠM KIỂM DỊCH CHỈ ĐỊNH (trước đó cần phải cách ly tại nơi chỉ định 3 ngày). Nhưng sau khi nhập cảnh vẫn được yêu cầu tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày.
Ngoài ra, tất cả những người nhập cảnh vào Nhật Bản trong thời gian này đều phải nộp Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh.