Lưu ý kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT 7/2021

 
Do kì thi được tổ chức trong tình trạng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, ban tổ chức thi yêu cầu toàn bộ thí sinh phải mang theo giấy xác nhận tình trạng sức khỏe để nộp trước khi vào phòng thi.
Tải mẫu giấy xác nhận tình trạng sức khỏe từ trang chủ JLPT, sau đó in ra rồi điền thông tin cần thiết (tình trạng sức khỏe, tên, số báo danh) rồi mang tới hội trường thi để nộp.
Có thể in tại combini.
Ngoài ra, trước khi vào phòng thi các thí sinh cũng sẽ được đo nhiệt độ cơ thể. Các trường hợp sốt cao có thể bị từ chối cho vào phòng thi.
Mẫu giấy xác nhận tình trạng sức khoẻ