HỖ TRỢ LAO ĐỘNG TỰ DO

🤝 LAO ĐỘNG TỰ DO ĐƯỢC HỖ TRỢ KHÔNG THẤP HƠN 1.500.000 ĐỒNG/NGƯỜI/LẦN HOẶC 50.000 ĐỒNG/NGƯỜI/NGÀY
Mời xem chi tiết mức hỗ trợ với hộ kinh doanh, người lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương… tại từng ảnh.
‼️ CHÚNG TÔI SẼ LIÊN TỤC CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG #COVID-19
Theo nguồn thông tin Chính Phủ