ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRỰC TUYẾN – CỔNG THÔNG TIN CHÍNH PHỦ

📲 ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRỰC TUYẾN hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 68 của Chính phủ
🛑 LƯU Ý: Nêu rõ nội dung kiến nghị, số điện thoại và địa chỉ nơi cư trú.
🟢 KHUYẾN KHÍCH phản ánh, kiến nghị giúp những người không thể thực hiện các hình thức liên hệ nêu trên.
📛 Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị kịp thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Địa chỉ đường link và các cách thức gửi email xin xem trong ảnh.