CẬP NHẬT TỶ LỆ TIÊM VACCINE COVID Ở NHẬT ĐẾN 18/8/2021

Hiện tại Nhật Bản đã tiêm vaccine mũi 1 cho 49.7% dân số và mũi 2 cho 37.6% dân số. Với đối tượng trên 65 tuổi thì tỷ lệ tương ứng là 88.4% và 84.3%.

https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-japan-vaccine-status/?fbclid=IwAR1cVmUXJKKl1llt0cHuGYP2NgKTdQVKYJr8RmT1q0eBlmklDvuRfeO9ujU